ASOCIACE SOUKROMÝCH PSYCHOLOGŮ A PEDAGOGŮ, Z.S.


ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Předsedkyně: Mgr. Svatava Vyhlídalová
Místopředseda: PaedDr.
Ph.D. Božetěch Siwek
Místopředseda:
Jednatelka: